Nieuw-Rijngaarde, Bodegraven

program:
architect:
client:

43 levensloopbestendige sociale huurappartementen
Inbo, Amsterdam
Inbo, Amsterdam