The Olympic Noord, Amsterdam (renovatie)

program:
architect:
client:

wonen, werken, recreëren
Rijnboutt, Amsterdam
Lokhorst Bouw- en Ontwikkeling, Beverwijk